SiriusVision VIETNAM Co.,Ltd. SiriusVision VIETNAM Co.,Ltd.

Bản Kẽm

STEEL PLATE

STEEL PLATE

Bản kẽm được nhập khẩu từ Nhật Bản được gia công với độ chính xác tuyệt đối và độ sau tiêu chuẩn

Bao gồm thiết kế dữ liệu Ai và xuất phim.

Kiểm tra và đo kích thước bằng máy chuyên dụng nhằm đảm bảo bản kẽm luôn đạt tiêu chuẩn tốt nhất.

Top