SiriusVision VIETNAM Co.,Ltd. SiriusVision VIETNAM Co.,Ltd.

RH-150

RH-150

“RH-150” Là một máy in chuyển cuộn cho bề mặt phẳng và bề mặt tứ giác.

Máy tiêu chuẩn hỗ trợ chuyển cuộn lên tới 630 mm và phạm vi truyền lên tới 530 mm.

Ngoài ra, lực nhấn tối đa là 4 KN, giúp mở rông phạm vi chuyển hơn

Vì vị trí lá chuyển là điểm xử lý cuộn nên không cần điều chỉnh chiều cao.

Khay nạp cuộn film được gắn ở phía đầu cuộn để khu vực xung quanh bàn sử dụng được gọn gàng.

Top