SiriusVision VIETNAM Co.,Ltd. SiriusVision VIETNAM Co.,Ltd.

NaviScan

Đây là một hệ thống kiểm tra bản in, dựa trên kiểm tra và so sánh giữa dữ liệu thiết kế với bản in được xuất ra. Hệ thống kiểm tra in màu bằng máy quét tốc độ cao và dễ dàng sử dụng từ khổ A3 đến A0 / B0

NaviScan

• Thích hợp để kiểm tra in ấn nhiều loại nhãn, tờ và thẻ
• So sánh giữa các hình ảnh được quét của sản phẩm cần kiểm tra, dữ liệu thiết kế với dữ liệu thiết kế, dữ liệu thiết kế với hình ảnh quét của sản phẩm cần kiểm tra
• Khi in trên một tấm gồm nhiều nhãn, tất cả các nhãn được tự động kiểm tra bằng cách chọn và đặt một nhãn tốt nhất làm chuẩn
• Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng thiết lập kiểm tra bằng bảng vận hành
• Thời gian hoàn thành kiểm tra khổ A3 trong vòng 30 giây đến 1 phút từ cài đặt đến xử lý (tùy thuộc vào độ phân giải và nội dung kiểm tra)
• Phát hiện sứt mẻ, lỗ kim, loang mực, nhòe, vật lạ, bụi bẩn, không đồng đều màu, v.v.
• Đo độ lệch vị trí in, vị trí nhãn, đo độ nghiêng
• Có thể chọn độ phân giải 200dpi, 300dpi, 600dpi
• Kiểm tra chất lượng in cố định và in thay đổi. Nhận dạng ký tự (OCR), xác nhận số sê-ri, đọc và đối chiếu thông tin in thay đổi như mã vạch và mã QR, kiểm tra chất lượng đến xác minh mã vạch (đánh giá mức độ)

Tính năng sản phẩm

Phương pháp kiểm tra in nhiều nhãn trong một tấm

– Chọn một nhãn không lỗi làm chuẩn, tự động kiểm tra tất cả các nhãn còn lại
– Công cụ xử lý hình ảnh Navitas Checker Flex
– Công cụ cài đặt kiểm tra NEO (NVS Easy Operation)
– Có thể chỉ định 5 cấp độ kiểm tra (nghiêm ngặt, hơi nghiêm ngặt, vừa phải,hơi dễ, dễ)

NaviScan

Top